📌عینک نمیزد که

نگند عینکیه. 


اما یک روز چاله جلوی چشمش رو ندید،

زمین خورد از اون روز به بعد چلاق صداش میکردند.

پس بخاطر خودت زندگی کن...


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham