⭕️باید مواظب باشیم که 

نیاز، تبدیل به طمع نشود...

 زیرا همیشه نیاز را می‌شود برطرف کرد،

📌 اما طمع را نمی‌شود...

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham