📌بیشتر مردم 

نمی دانند که واقعا از زندگی چه می خواهند،

اما بدتر از آن ها، کسانی هستند که 

می دانند چه می خواهند،

اما هیچ اقدامی در جهت به دست آوردن آن نمی کنند.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham