اگر بتونی محصول یا خدماتی عرضه کنی که 

خواهان داشته باشه

از بیکاری نجات‌ خواهی یافت.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham