📌انتقاد را همه بلدن

راهکاره که همه نمی دونن.

«عده ای بجای حل مشکل فقط انتقاد می کنند»

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham