🍁بعضی آدما 

عین خورشیدن 

به بودنشون

به مهربونیاشون ...،عادت می کنیم 

و فقط وقتی

به یادشون میفتیم و جای خالیشون حس میشه «که دیگه غروب کردن».

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham