📌بشر 

پول را اختراع کرد که بوسیله ی آن، معامله کند.

کم کم؛

💵 پول ، بشریت را هم معامله کرد.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham