عده ای خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیده و عرض کردند که آقا! 

طلبه ای دزدی کرده!

ایشان بلافاصله فرمودند:

نگویید طلبه دزدی کرده،بلکه بگوییدیک دزدی آمده و لباس طلبگی را برتن کرده و طلبه شده است.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham