هرچه روح تو عظیم تر باشد ؛

اشتباهات دیگران را 

کوچک تر میبینی ...


هرچه بزرگوارتر باشی ؛

کمتر به دیگران نیازمندی ...


هرچه کمتر نیازمند باشی ؛

 کمتر از آنان دلگیر میشوی ...


هرچه کمتر دلگیر شوی ...

توجه

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، پیغام (peygham.com)  ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: