انسانهای بزرگ   درد دیگران را دارند

انسانهای متوسط   درد خودشان را دارند

انسانهای کوچک    بی دردند


انسانهای بزرگ   به دنبال کسب حکمت هستند

انسانهای متوسط  به دنبال کسب دانش هستند

انسانهای کوچک   فقط به دنبال کسب پول هستند


انسانهای بزرگ    درباره عقاید حرف می زنند

انسانهای متوسط    درباره وقایع حرف می زنند

انسانهای کوچک   پشت سر دیگران حرف می زنند

توجه

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، پیغام (peygham.com)  ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: