آن کس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعادت برساند


آن کس که بداند و نداند که بداند

با کوزه آب است ولی تشنه بماند


آن کس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند


آن کس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند

توجه

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، این کانال ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: