حال دنیا را پرسیدم من از فرزانه ای 
گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه ای 
گفتمش که حال عمر را بگو چیست عمر 
گفت یا شمع است یا برق است یا پروانه ای 
گفتمش اینان که می بینی پس چرا دل بسته اند 
گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای 
نعمت دنیا و دنیا نزد حق بیگانه است 
هیچ عاقل مهرنورزد با چنین بیگانه ای....
ابوسعید ابوالخیر


توجه

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، این کانال ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: