🍃🌸 آن قدر حق تعالی به ما لطف و محبت فرمود که 

گویا 

ما به او لطف و منّت داریم.

 

کأنّ لی التطوّل علیک.


📚میرزا اسماعیل دولابی (ره)

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham

ما را در تلگرام دنبال کنید!    @Peygham