⭕️ دو دلداده را           

قبل از ازدواج فقط مرگ می‌تواند از هم جدا کند

ولی بعد از ازدواج تقریبا 

«هر چیزی»

 می‌تواند این کار را انجام دهد! 

باید مراقب باشیم به هر بهانه‌ای زندگی‌مان تلخ نشود!

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، این کانال ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: